Vyšší Brod

Vyšší Brod je známý hlavně jako startovací bod pro letní vodácké sjezdy řeky Vltavy a díky rozlehlému cisterciáckému klášteru.